Stop
rodinkárstvu

Mnohé verejné funkcie dnes zastávajú ľudia neznalí problematiky, ktorí sa na svoje miesta dostali len vďaka známostiam. Musíme trvať na tom, že našu republiku budú spravovať odborníci.

Zdravé
Slovensko

Slovenské zdravotníctvo je stále diskutovanou témou, ktorá sa dotýka každého občana. Stav našich nemocníc je katastrofálny, zdravotnícky personál odchádza do zahraničia. Je čas to zmeniť!

Zaslúžené
platy

Finančná situácia mnohých slovenských rodín nie je ideálna, hoci obaja partneri zodpovedne pracujú. Je nevyhnutné uzákoniť nástroje, ktoré zabezpečia slušný život pre všetkých pracujúcich.

Viem, že problémov a výziev v našej krajine je omnoho viac. Preto chcem byť s vami ako poslanec Národnej rady v neustálom kontakte. Už teraz budem rád za akékoľvek podnety či nápady, s ktorými sa so mnou budete chcieť podeliť. Stačí, keď ma kontaktujete na môj email: jan.ksinan.bn@gmail.com.

Len vďaka podnetom od ľudí môžeme spoločne vybudovať nové a spravodlivé Slovensko.

Ján Kšiňan

kandidát na poslanca do
Národnej rady Slovenskej republiky