Stop rodinkárstvu

...aby vo vedení štátnych organizácií boli odborníci

Rodinkárstvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha ešte do čias socializmu, kedy každý každému niečo vybavil. Médiami prešlo nespočetné množstvo informácií o tom, ako si politické špičky či už na celoslovenskej, regionálnej alebo na komunálnej úrovni zamestnávajú vo svojich úradoch rodinných príslušníkov či sebe blízkych kamarátov.

Rozumiem tomu, že politici nesúci zodpovednosť za mnohé oddelenia, sa chcú obklopiť ľuďmi, ktorým dôverujú. Vo väčšine prípadov však neprizvú k spolupráci ľudí, ktorých považujú za ozajstných odborníkov na problematiku, ktorej sa majú venovať. Chcú len zabezpečiť „teplé miestečko“ pre tých, ktorým niečo dlžia alebo ktorým chcú pomôcť. Vo výsledku to spôsobuje, že o verejných veciach rozhodujú ľudia, bez akejkoľvek odbornosti a skúseností a často bohužiaľ aj s pochybnou minulosťou. Rozhodnutia, ktoré padajú, sú v prospech vybraných ľudí a nie v prospech spoločnosti.

Týmto praktikám sa musíme postaviť! Od pádu komunistického režimu už prešlo dosť rokov na to, aby sme sa naučili našu krajinu riadiť inak. Máme kvalitných odborníkov, často aj s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí môžu pre našu spoločnosť priniesť nové a efektívnejšie riešenia problematiky vo všetkým oblastiach.

Teší ma, že náš stranícky volebný program hovorí o tom, že ľudia, ktorí boli zo svojich pozícií odvolaní, zrejme nepreukázali dostatočné schopnosti na výkon takejto práce a je preto nutné nahradiť ich novými odborníkmi a neumiestňovať ich na iné miesta verejnej správy. Každé odvolanie je potrebné detailne prehodnotiť a ak sa preukáže, že tieto osoby zneužívali svoje právomoci, či dokonca boli úplatné, je nutné im navždy zakázať vykonávať podobnú prácu. Nemyslím si, že človek sa nemôže zmeniť, ale mám za to, že na Slovensku máme dosť iných schopných ľudí, ktorí by tiež mali dostať svoju príležitosť pomôcť našej krajine.

Okrem toho navrhujem zaviesť detailné a transparentné výberové konania, ktoré zabezpečia, že na každom mieste, či už sa jedná o obecný, okresný, krajský úrad alebo inú štátnu organizáciu, budú pozície zastávať ľudia, ktorí sú naozaj tí najlepší z najlepších a majú dostatok vedomostí alebo skúsenosti na výkon svojej pozície. Bez tohto opatrenia sa Slovensko nikdy nepohne ďalej.