O mne

...kto je Ján Kšiňan

Narodil som sa 6. septembra 1975 v Bánovciach nad Bebravou. Moje odborné vzdelávanie som začal na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou ako elektrotechnik. Ďalej som sa rozhodol študovať na Strojníckej fakulte v Bratislave. V rámci vzdelávania na Academii Istropolita, kde som úspešne ukončil štúdium Európskych štúdií, som na čas navštívil University of Limerick v Írsku. Neskôr som sa na Technickej univerzite vo Zvolene zameral na inžinierstvo strojov a zariadení a taktiež som na tejto univerzite získal doktorát z Environmentalistiky. Popri svojom vysokoškolskom štúdiu som pracovné skúsenosti získaval v Nemecku, Nórsku, Anglicku, Škótsku a v USA.

Popri štúdiu som sa zaoberal mládežníckou politikou a neskôr som bol členom viacerých neziskových organizácii, ako napríklad Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých alebo Slovenský červený kríž.

Krátku dobu som pôsobil v oblasti vzdelávania dospievajúcej mládeže a následne som sa zamestnal v nadnárodnej strojárskej firme MAN LKW Komponenten s. r. o., v ktorej pôsobím do teraz na úseku plánovania výroby.

Medzi moje záľuby patrí turistika, futbal, plávanie, veľa čítam, tvorba rodokmeňov a aktívny záujem o veci verejné. Aj preto som kandidoval v regionálnych a komunálnych voľbách a bol som občanmi mesta zvolený za poslanca mesta Bánovce nad Bebravou.

S manželkou Mirkou vychovávame dve deti - Matúška (9) a Dominiku (4). Som rímskokatolíckeho vierovyznania a uznávam hodnoty ako slušnosť, spravodlivosť a férovosť.