Zaslúžené platy

...aby si pracovité slovenské rodiny mohli dovoliť viac

Otázka zvyšovania platov je aktuálna stále. Problémom je však fakt, že zväčša sa táto téma spája s potrebou zvyšovania minimálnej mzdy, čo nepovažujem za správne. Minimálna mzda má síce garantovať slušnú plácu za poctivú prácu, z ekonomického pohľadu sa však jedná o omnoho širšiu problematiku.

Na Slovensku vnímam dva zásadné problémy zvyšovania platov, v závislosti od toho, či pracujete pre veľkú (často nadnárodnú) firmu alebo pracujete pre menšiu firmu, ktorá sa pri nastavení súčasnej legislatívy musí naozaj obracať na všetky strany, aby uživila svojich zamestnancov.

Budem sa najskôr venovať otázke veľkých firiem, zväčša výrobných či montážnych fabrík, v ktorých pracuje veľká časť obyvateľov Slovenska. Ako odborár sa stretávam s bojom zamestnancov o zvýšenie miezd vo fabrikách, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami zahraničných firiem. Viem, že tieto fabriky majú finančné zdroje na to, aby ich zamestnanci mohli mať výrazne vyššie platy, ako majú. Problémom však je, že väčšinu svojho zisku odvádzajú zahraničným materským firmám a tak na výplaty pre zamestnancov zostávajú v ich rozpočtoch finančné zdroje obmedzené.

U takýchto veľkých zamestnávateľov je nevyhnutné podmieniť výšku platov zamestnancov výškou ziskov týchto firiem. Zavedenie zákonov, ktoré zamedzia veľkému odlivu financií do zahraničných materských firiem a budú nútiť využívať výraznú časť zisku vyprodukovaného slovenskou pobočkou na zlepšenie kvality pracovného ale aj súkromného života tunajších zamestnancov je jediným riešením, ktoré zabráni vykorisťovaniu pracovitých robotníkov.

V prípade menších (často pôvodne rodinných) slovenských firiem je však problém iný. Firma zo mzdy každého svojho zamestnanca odvádza štátu odvody, ktoré tvoria takmer polovicu celkového výdavku na zamestnanca. Tieto odvedené peniaze majú následne slúžiť na zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občana zo strany štátu. Ale povedzme si pravdu, kvalita tejto starostlivosti nie je priamo úmerná peniazom, ktoré to pracujúceho občana stojí.

Odvodové zaťaženie zároveň spôsobuje, že hoci Vám od zamestnávateľa príde mesačne na účet 500 eur, reálne ho stojíte takmer 1000 eur. Pre menšie firmy, ktoré prerátavajú každé euro, nie je reálne, aby Vám výrazne zvýšili plat, pretože ak Vám pridajú 200 eur mesačne, stojí ich to 400 eur mesačne. Pri desiatich zamestnancoch to teda znamená, že firma svojim zamestnancom vyplatí 7000 eur, ďalších takmer 7000 eur však musí odviesť štátu.

Preto, pre zvýšenie platov zamestnancov menších firiem, musí štát zaviesť odvodové úľavy, ktoré umožnia takýmto firmám vyplatiť svojim zamestnancom naozaj také peniaze, aké si zaslúžia, bez toho, aby ďalší, rovnako veľký balík týchto peňazí museli poslať štátu.

Celoplošné zvyšovanie minimálnej mzdy nie je úplným riešením, pretože veľké fabriky svojim zamestnancom väčšinou aj tak dávajú viac, ako minimálnu mzdu a pre menšie firmy by malo výrazné zvýšenie minimálnej mzdy devastačné následky.

Cesta je v zmene legislatívy a rozlišovaniu podmienok pre firmy v závislosti od ich veľkosti a veľkosti zisku, ktorý vygenerujú. Aby poctivá práca bola lepšie zaplatená a zároveň to neznamenalo, že menšie spoločnosti, ktoré by mali byť základom nášho hospodárstva budú donútené skrachovať.